Ikon för Rikstermbanken

ungdom

svensk term (rek.): ungdom
definition:

aktiva och ledare mellan 13 och 20 år

anmärkning:

Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk och social mognad. Enligt barnkonventionen är emellertid alla barn till och med 18 årsålder, i den används inget ungdomsbegrepp.

 
källa: Riksidrottsförbundet: Definitioner | 2013