Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Definitioner
utgivningsår 2013
bakgrund Diskussionen om hur barn- och ungdomsidrottenska bedrivas och organiseras pågår ständigt. För att diskussionen ska vara meningsfull och konstruktiv är det viktigt att de som deltar i den är tydliga med vad de menar med de begrepp som de använder. Så är det inte alltid, tvärtom används många begrepp opreciserat och utan tydliga definitioner. Riksidrottsförbundet har tagit fram förslag till definitioner av några av de vanligaste begreppen i diskussionen om barn- och ungdomsidrotten. Det är just definitioner, inte ställningstaganden till hur vi ser på dem i den praktiska verksamheten. I svensk idrotts gemensamma idéprogram Idrotten vill finns övergripande riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas. För närvarande pågår ett arbete med att konkretisera och förtydliga riktlinjerna.
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Riksidrottsförbundet