Ikon för Rikstermbanken

lekfull träning

svensk term (rek.): lekfull träning
definition:

kravlösa och lustbetonade aktiviteter som har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter, såväl fysiska som psykiska och sociala

anmärkning:

Kan vara både organiserad och icke organiserad.

 
källa: Riksidrottsförbundet: Definitioner | 2013