Ikon för Rikstermbanken

åldersanpassad träning

svensk term (rek.): åldersanpassad träning
definition:

rätt träning i rätt ålder, som är anpassad till den biologiska åldern och den psykosociala mognaden

 
källa: Riksidrottsförbundet: Definitioner | 2013