Ikon för Rikstermbanken

leddjur

svensk term: leddjur
förklaring:

En stam inom djurriket som omfattar varierande djurgrupper, insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur. Leddjuren delar det gemensamma, grundläggande draget att kroppen, och benen, är ledade. Dessa leders funktion möjliggörs genom att leddjuren har ett s.k. exoskelett av bl.a. kitin, ett yttre förhårdnat ”hudskal” som inte bara tjänar som skydd, utan också utgör fäste för musklerna.

se även:
 
källa: Sveriges Biodlares Riksförbund, Jonas Eriksson: Biordlistan | 2013