Ikon för Rikstermbanken

miljöekonomi

svensk term (rek.): miljöekonomi
förklaring:

En gren av den neoklassiska ekonomin som försöker ta itu med miljöproblem, såsom föroreningar och negativa externa effekter (externaliteter) med traditionella ekonomiska mekanismer, såsom skatter, skattelättnader och subventioner. Miljöekonomi skiljer sig från ekologisk ekonomi då teorin inte betraktar ekonomin som ett delsystem av ekosystemet, utan snarare som en separat sfär med verktyg som kan vara användbara för ekosystemet, men är inte i sig en del av den.

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013