Ikon för Rikstermbanken

externalitet

svensk term (rek.): externalitet
förklaring:

Externa effekter (externaliteter) kan beskrivas som ekonomiska transaktioner som påverkar nyttan för tredje part. Externaliteter kan vara både positiva och negativa. Ett exempel på en negativ extern effekt är luftföroreningar; en fabriksägare kan sakna incitament att begränsa luftförorenande utsläpp eftersom skadorna huvudsakligen drabbar någon annan. En positiv externalitet kan uppstå i samband med teknologisk utveckling, om alla i ett område kan dra nytta av introduktionen av teknik som ursprungligen var ämnad för en enskild enhet. En externalitet leder till ett marknadsmisslyckande där priserna på en marknad inte motsvarar hela kostnaden av att producera en produkt eller tjänst. Med andra ord bär producenter och konsumenter därför inte ansvar för samtliga kostnader eller får inte skörda alla fördelar av den ekonomiska aktiviteten, och för mycket eller för lite av varan kommer att produceras eller konsumeras i form av totala kostnader (negativa effekter) och fördelar för samhället. I praktiken är det en stor utmaning att identifiera och kvantifiera de externa effekterna men att inte göra det leder till stor miljöförstöring världen över. Några exempel är skövling av regnskog, utsläpp av koldioxid, förorening av vatten etc.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013