Ikon för Rikstermbanken

designstrategi

svensk term (rek.): designstrategi
förklaring:

Handlar om utvecklandet av affärsstrategier, vanligtvis på en hög nivå inom en organisation, för att med hjälp av designtänkande skapa framgångsrika produkter eller tjänster. En designstrategi berör vanligtvis struktur, kultur, processer och värderingar internt inom en organisation, men tar även hänsyn till behov och önskemål från externa användare, deltagare, kunder eller marknad.

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013