Ikon för Rikstermbanken

designtrappan

svensk term (rek.): designtrappan
förklaring:

Det viktigaste är inte att använda design, utan hur. Designtrappan åskådliggör hur medvetet eller strategiskt en organisation arbetar med design. Syftet med att ta reda på vilken trappnivå företaget befinner sig på, är att få ett stöd för självinsikt och utveckling. Ju högre upp på designtrappan ett företag befinner sig, desto mer strategisk betydelse värde har design i organisationen. Modellen kan användas för att analysera hur design används i ett företag genom att kategorisera dess ”designmognad” utifrån fyra olika nivåer;

Trappsteg 4. Design som strategi: Designmetodiken är en central och styrande faktor som genomsyrar hela verksamhetsidén.

Trappsteg 3. Design som process: Design är med ifrån början i en utvecklingsprocess av en produkt eller tjänst.

Trappsteg 2. Design som formgivning: Design som form och utseende som läggs till på slutet i ett utvecklingsarbete.

Trappsteg 1. Omedveten design: Design kan förekomma men är inte något som företaget arbetar med aktivt.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013