Ikon för Rikstermbanken

BNP

svensk term (rek.): BNP
förklaring:

I stora delar av världen är BNP ett mått på ekonomisk tillväxt (och ofta levnadsstandard) i ett land som inkluderar nationens totala ekonomiska produktion av varor och tjänster (i USA är det dock summan av alla privata konsumtionstransaktioner). BNP är problematiskt som indikator för hållbar utveckling eftersom det inte tar hänsyn till alla kostnader och fördelar med mänsklig verksamhet. Miljömässiga och sociala effekter av produktion och ekonomisk tillväxt är ofta missvisande. Alternativ till BNP som inkluderar dessa dimensioner är exempelvis GPI (Genuine Progress Indicator). (Källa: Wikipedia) 

se även:

GPI

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013