Ikon för Rikstermbanken

GPI

svensk term (rek.): GPI
förklaring:

GPI är ett alternativt mått på ekonomisk tillväxt som utvecklades under 1990-talet för att ersätta eller komplettera erkända brister i det nuvarande internationellt spridda mätetalet BNP. GPI är ett försök att mäta livskvalitet som till skillnad från BNP även tar hänsyn till miljömässiga och sociala effekter av produktion och ekonomisk tillväxt (som i många fall påverkar den ekonomiska tillväxten långsiktigt men nödvändigtvis inte kortsiktigt). Exempel på faktorer som inkluderas i GPI är förbrukning av resurser, miljöfarliga utsläpp och långsiktig miljöförstöring. Enligt BNP kan positiv tillväxt visas dubbelt upp av t.ex. miljöfarliga utsläpp på grund av förtjänsten från produktionen som orsakar utsläppen och sedan förtjänsten av att rengöra och städa upp utsläppen. GPI räknar miljöfarliga utsläpp som en långsiktigt ekonomisk förlust eftersom ofta icke förnyelsebara resurser förbrukats och utsläppen kan göra mycket skada innan de städas upp. (Källa: Wikipedia) 

engelsk term (rek.): Genuine Progress Indicator
engelsk term (acc.): GPI
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013