Ikon för Rikstermbanken

zonfil

svensk term: zonfil
definition:

datafil där den information finns lagrad som behövs om en zon för att adressering med DNS ska kunna användas

se även:

DNS, zon

 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49