Ikon för Rikstermbanken

namnserver

svenska termer: namnserver
DNS-server
definition:

dator med program som lagrar och/eller distribuerar zoner, samt tar emot och svarar på domännamnsfrågor.

 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49