Ikon för Rikstermbanken

domännamn

svensk term: domännamn
definition:

unikt namn, sammansatt av namndelar, där en i domännamnssystemet lägre placerad domän står före en högre placerad domän

anmärkning:

Ett registrerat domännamn är ett domännamn som har tilldelats en viss innehavare.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49