Ikon för Rikstermbanken

SOA

svensk term: SOA
definition:

pekare till var information om en zon börjar

engelska termer: Start of Authority
SOA
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49