Ikon för Rikstermbanken

BCP

svensk term: BCP
förklaring:

Branschstandard.

engelska termer: Best Common Practice
BCP
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49