Ikon för Rikstermbanken

ADSP

svensk term: ADSP
förklaring:

Används för att upptäcka otillåten borttagning av signaturen i DKIM.

se även:
engelska termer: Author Domain Signing Practices
ADSP
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49