Ikon för Rikstermbanken

fornminne

svensk term: fornminne
förklaring:

Fornminnen delas in i fornlämningar och fornfynd.

se även:
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013