Ikon för Rikstermbanken

fornfynd

svensk term: fornfynd
definition:

föremål som saknar ägare […] och som påträffas i eller vid en fast fornlämning och har samband med denna eller påträffas under andra omständigheter och kan antas vara minst etthundra år gamla (Källa: Kulturminneslagens andra kapitel 3 §) 

se även:
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013