Ikon för Rikstermbanken

fornlämning

svensk term: fornlämning
förklaring:

Fasta fornlämningar är lämningar efter människors aktiviteter under forna tider. Fasta fornlämningar är skyddade enligt lag. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fast fornlämning.

exempel:

Gravar, gravfält, resta stenar, stenar och bergytor med inskrifter och ristningar, minnesvårdar, samlingsplatser för olika allmänna ändamål, lämningar efter bostäder, boplatser och arbetsplatser, ruiner av bl.a. borgar, slott, kloster och kyrkor, färdvägar, broar och gamla skeppsvrak.

se även:
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013