Ikon för Rikstermbanken

Fornminnesregistret

svenska termer: Fornminnesregistret
Fornlämningsregistret
beteckning/formel: FMR
förklaring:

RAÄs register över fornminnen utgörs främst av de fornminnesinventeringar man gjort. Fornminnesregistret håller nu på att digitaliseras, kvalitetssäkras och konverteras till FMIS, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem.

Fornminnesregistret följer […] församlingsindelningen. Man får också vara vaken över att fornminnesregistret i enstaka fall följer gamla församlingsindelningar som numer upphört och vars gränser därför inte längre finns utsatta på Registerkartan, Ekonomiska kartan eller Gula kartan.

se även:
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013