Ikon för Rikstermbanken

FMIS

svenska termer: FMIS
Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem
förklaring:

En modern, datoriserad version av Fornminnesregistret.

se även:
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013