Ikon för Rikstermbanken

underliggande tillgång

svensk term (rek.): underliggande tillgång
svensk term (acc.): referenstillgång
definition:

den tillgång vars värdeförändring påverkar storleken på återbetalningsbeloppet i en strukturerad placeringsprodukt

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter