Ikon för Rikstermbanken

barriär

svensk term (rek.): barriär
svenska termer (acc.): barriärnivå
brytpunkt
gränsvärde
kontinuerlig barriär
slutdagsbarriär
definition:

nivå i den underliggande tillgångens värde där den strukturerade placeringsproduktens avkastningsberäkning förändras

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter