Ikon för Rikstermbanken

återbetalningsbelopp

svensk term (rek.): återbetalningsbelopp
svenska termer (acc.): slutlikvid
slutlikvidbelopp
definition:

det belopp som investeraren är berättigad att erhålla på återbetalningsdagen

anmärkning:

Begreppet kapitalbelopp används antingen i betydelsen nominellt belopp eller återbetalningsbelopp, beroende på vem som har emitterat produkten. Investeraren uppmanas att kontrollera i prospekt och slutliga villkor vad som gäller för den aktuella placeringen.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter