Ikon för Rikstermbanken

TER

svensk term: TER
definition:

fondens totala kostnadsandel under året exklusive transaktionskostnader

anmärkning:

TER uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten (jfr TKA) och används internationellt vid jämförelser av fonder. I de flesta av våra fonder överensstämmer TER med förvaltningskostnaden men vissa skatter exkluderas dock i transaktionskostnaden och kan medföra en marginell differens gentemot förvaltningskostnaden.

se även:

TKA

engelska termer: total express ratio
TER
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista