Ikon för Rikstermbanken

TKA

svenska termer: TKA
totalkostnadsandel
anmärkning:

Uttrycks som summan av fondens kostnader enligt resultaträkningen inklusive skatter (såsom inkomst-, förmögenhets- och kupongskatt) med tillägg av transaktionskostnader i den mån de inte särredovisas i resultaträkningen, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. I nybildade fonder är TKA högre än för fonder som funnits en längre tid pga. att hela fondförmögenheten omsätts och belastas med transaktionskostnader.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista