Ikon för Rikstermbanken

webbutik

svenska termer: webbutik
webbshop
webbvaruhus
definition:

webbplats från vilken man kan beställa varor och tjänster

anmärkning:

Välj svensk översättning alltefter vad som passar bäst i det enskilda fallet. Det går också att använda nät som förled i stället för webb.

Handel går bra i sammansättningar som webbokhandel, men knappast ensamt – då riskerar man sammanblandning med de generella begreppen webbhandel och e-handel. E-handel är en samhällsföreteelse, inte en specifik butik. Svenska datatermgruppen rekommenderar heller inte affär – då finns det risk för sammanblandning med elektroniska affärer, ett mer överordnat begrepp än enskilda butiker

engelsk term: web shop
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012