Ikon för Rikstermbanken

webblagring

svenska termer: webblagring
webbaserad datalagring
definition:

datalagringstjänst tillgänglig via webben

anmärkning:

Vill man vara extra tydlig är webbaserad datalagring att föredra. Idén med denna datalagringstjänst är att kunden via webben ska kunna lagra sina data på en tjänsteleverantörs server, i regel mot en månadsavgift. Därmed avlastas kundens lokala hårddisk. Dessutom får kunden en tryggare säkerhetskopiering.

engelsk term: web storage
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012