Ikon för Rikstermbanken

webbakgrund

svensk term: webbakgrund
definition:

visningssätt för webbläsare (och andra klienter för webbutsändningar) som innebär att informationen från en vald webbkanal visas som bakgrundsbild på skärmen

anmärkning:

Detta teknikområde är ganska nytt, och terminologin är fortfarande vacklande. Det som sker vid traditionell webbanvändning kan benämnas med eng. pull, dvs. webbläsaren ‘drar’ aktivt till sig webbsidorna från webbservern.

Eng. push betecknar en motsatt teknik: en server ‘trycker ut’ information till en klient. Kanalliknelsen är en analogi med hur man upplever tv-mediet. I strikt teknisk mening handlar det naturligtvis inte om kanaler, men för användaren upplevs det så: man väljer mellan att ansluta till olika webbutsändares tjänster, som var och en skickar ut ett visst innehåll.

Skillnaden mellan pushteknik och pullteknik är dock ofta inte så stor som det låter utsändningen begärs oftast av klienten och användaren kan med klientprogrammet styra vilken typ av innehåll som ska sändas. Ser man i stället mer till funktionen, som kan liknas vid en prenumeration, skulle man kunna tala om webbprenumeration.

Den som ansvarar för webbutsändningar kallas webbutsändare. Normalt erbjuder en webbutsändare en enda kanal.

engelsk term: webtop
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012