Ikon för Rikstermbanken

webbadress

svensk term: webbadress
definition:

adress inom www, normalt till en webbsida

anmärkning:

En webbadress är en teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc.

Det är webbadressen som syns överst i webbläsarfönstret och som publiceras i tidningsartiklar. Ofta inleds den med ’http:’ eller ’ftp:’. URL (Uniform Resource Locator) är den tekniska termen för detta begrepp. (Det finns dock URL:er som inte kan anses vara webbadresser, t.ex. sådana som börjar med ’file:’.)

Beträffande huruvida alla URL:er är webbadresser, se frågesvaret om vad som räknas in i www och URL.

Webbadressen till Svenska datatermgruppens ingångssida är http://www.nada.kth.se/dataterm.

engelska termer: URL
Uniform Resource Locator
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012