Ikon för Rikstermbanken

webb

svenska termer: webb
World Wide Web
beteckning/formel: www
definition:

system på internet eller på ett intranät som medger att man enkelt kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud

anmärkning:

Använd gärna www eller webb (i bestämd form webben), med små bokstäver, i stället för det långa World Wide Web. Som förled i sammansättningar är webb bäst, t.ex. webbläsare.

Det är inte självklart att uppfatta World Wide Web som ett egennamn. Snarare uppfattas det som en beskrivande benämning.

Nät skulle kunna vara ett tänkbart svenskt uttryck i stället för webb, men eftersom internet också benämns nätet skulle det kunna bli sammanblandningar mellan dessa båda betydelser. Tills vidare kan man istället ta kortformen = sista delen av den engelska benämningen och försvenska den till webb (jämför jobb av eng. job ) eller använda förkortningen www.

Efterhand som webb blir alltmer hemtamt blir det också naturligt att uttala det med /v/ och inte med eng. /w/, jämför uttalet av whist /v-/, whisky /v-/ eller /w-/.

Ett annat tänkbart svenskt ord är väv(en) eller världsväv(en). Ett motsvarande uttryck, veraldarvefurinn, används på isländska.

Bokstaven w utläses ’dubbel-ve’ på svenska, och ’dubbel-ve dubbel-ve dubbel-ve’ vore förstås den mest korrekta utläsningen av www. Men eftersom en sådan utläsning upplevs som väl lång och tung har den helt acceptabla utläsningen ’ve ve ve’ blivit den allmänt vedertagna. Jämför utläsningen av t.ex. wc, WP, BMW, B & W, WHO. Om det finns risk för missförstånd bör man uttala bokstaven ’dubbel-ve’.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012