Ikon för Rikstermbanken

vridfunktion

svensk term: vridfunktion
anmärkning:

Det är vanligt att platta bildskärmar (LCD-skärmar) har vridfunktion i bildskärmsfoten, ofta i kombination med möjlighet att höja och sänka skärmen efter individuella behov.

engelsk term: pivot function
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012