Ikon för Rikstermbanken

vinklingsbar

svensk term: vinklingsbar
anmärkning:

Svenska datatermgruppen avråder från det svengelska adjektivet ”tiltbar”, som ofta återfinns i specifikationer för bildskärmar och för väggfästen för bildskärmar och tv-apparater. Givetvis är det bättre att översätta ”tiltable” fullt ut. Grundbetydelsen av verbet tilt är ’luta, vippa, vicka, stjälpa’. I det här sammanhanget passar vinklingsbar bäst.

engelsk term: tiltable
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012