Ikon för Rikstermbanken

vinkelparentes

svensk term: vinkelparentes
beteckning/formel: <>
definition:

tecknet < och tecknet >

anmärkning:

Vinkelparenteser används bl.a. för att avgränsa internetadresser i löptext, när det behövs av tydlighetsskäl. Det kan se ut så här: Svenska datatermgruppens webbplats har adressen och e-post kan skickas till .

När tecknen < och > står ensamma kallas de mindre än-tecken respektive större än-tecken.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012