Ikon för Rikstermbanken

vektor

svensk term: vektor
definition:

ordnad och indexerbar endimensionell följd av dataelement

anmärkning:

Inom datavetenskapen står vektor för en endimensionell tabell. Inom matematik och fysik definieras den som ‘(matematisk) storhet som anges med både sin storlek och sin riktning och vanligen åskådliggörs som en sträcka av bestämd längd och riktning’. Den används för att beskriva t.ex. kraft, hastighet och acceleration.

engelsk term: vector
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012