Ikon för Rikstermbanken

utcheckning

svensk term: utcheckning
användningsområde: vid versionshantering
definition:

åtgärd som innebär att en person hämtar (och ibland reserverar) dokument för att arbeta med dem

anmärkning:

Versionshantering (eng. revision control) är vanligt i samband med programutveckling och de dokument som hanteras är då ofta källkodsfiler (programkod), men kan också vara andra typer av textdokument, såsom indatafiler till program och dokumentationsfiler.

Lämpliga verbuttryck att använda blir checka ut respektive checka in. ”När utvecklaren är klar med ändringarna i sitt utcheckade avsnitt av programkoden checkar hon in det igen. Därmed blir hennes ändringar tillgängliga för kollegerna.”

engelsk term: checkout
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012