Ikon för Rikstermbanken

tunn klient

svensk term: tunn klient
användningsområde: inom klient-serverteknik
definition:

klientprogram eller klientdator som överlåter det mesta av bearbetning och funktionalitet till serverdatorn

anmärkning:

En tunn klientdator fungerar i princip som terminal mot serverdatorn. Programmen är lagrade på och körs på serverdatorn. Det som överförs via datornätet till den tunna klienten är endast uppdateringar av skärmbilden (användargränssnittet). De s.k. nätdatorerna, eng. network computers, NC, som under senare delen av 1990-talet marknadsfördes som ersättare till konventionella persondatorer i pc-nät, var ett exempel på tunna klientdatorer. De kunde t.ex. sakna egen hårddisk.

se även:
engelsk term: thin client
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012