Ikon för Rikstermbanken

tagg

svensk term: tagg
definition:

tecken eller teckenkombination som används för märkning eller klassificering av data

anmärkning:

Taggarna är märkord eller etiketter som kan föregå eller omge t.ex. ord eller textavsnitt eller förekomma fristående.

exempel:

Exempel på taggar är koder som anger rubriknivå, teckensnitt, radbrytning etc. i textdokument.

engelsk term: tag
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012