Ikon för Rikstermbanken

stamnät

svensk term: stamnät
användningsområde: inom datakommunikation
definition:

huvudledningar i nätverk

anmärkning:

De många mindre delnät som internet består av knyts ihop av vissa huvudledningar. Samlingen av alla sådana ledningar kallas internets stamnät(eng. the Internet backbone). Man kan också tala om en delmängd av dessa ledningar, t.ex. det svenska (internet)stamnätet.

engelsk term: backbone
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012