Ikon för Rikstermbanken

språkkonvention

svensk term: språkkonvention
anmärkning:

Med språkkonvention avses här datorns uppsättning förinställda värden för sådant som

- språk

- alfabet, dvs. nödvändig teckenrepertoar

- sorteringsregler

- rättstavning och andra skrivregler

- skrivregler för siffror och datum

- helgdagar

- andra språkliga och kulturella sedvänjor som är relevanta.

Om man valt att ställa in svensk språkkonvention blir alltså svenska förvalt som språk i gränssnitt och vid ordbehandling, tecknen ÅÄÖ sorteras i den ordningen osv.

Att jämställa locale med ”land” är ohållbart – det finns ju språk som talas i flera länder och det finns länder där det talas flera språk. Och så finns det varianter av samma språk, t.ex. amerikansk och brittisk engelska. Språkkonvention ger utrymme för dessa varianter.

engelsk term: locale
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012