Ikon för Rikstermbanken

spegling

svensk term: spegling
definition:

dubblering av en datamängd för att uppnå ökad säkerhet eller ge snabbare åtkomst

anmärkning:

Ett exempel på spegling är diskspegling vilket innebär att man i datorn eller i datornätet har en extra (fysisk) disk som innehåller en säkerhetskopia av originaldisken. Kopian hålls automatiskt ständigt uppdaterad av operativsystemet.

engelsk term: mirroring
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012