Ikon för Rikstermbanken

spökprogram

svensk term: spökprogram
definition:

osynligt sabotageprogram som skaffat sig administratörsrättigheter och som kamouflerar andra sabotageprogram, samt ändringar av filer och program

anmärkning:

Spökprogram kan användas för att dölja vissa sabotageprogram både för operativsystemet, antivirusprogram och antispionprogram. Spökprogram sprids på samma sätt som sabotageprogram men är mer svårgripbara eftersom deras aktivitet inte visas som process i t.ex. Aktivitetshanteraren i Microsoft Windows. Därför är det viktigt att ha ett uppdaterat antivirus- eller internetsäkerhetsprogram som även larmar för kända spökprogram. Root var från början beteckningen för systemadministratören för ett Unixsystem. Det står också för datorns rotkatalog.

engelsk term: rootkit
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012