Ikon för Rikstermbanken

spärrfunktion

svensk term: spärrfunktion
definition:

funktion som blockerar visning av webbplatser med innehåll som klassificerats som olämpligt

anmärkning:

En spärrfunktion kan finnas centralt hos internetleverantören, t.ex. för att helt blockera åtkomst till webbplatser med barnpornografiskt material. Spärrfunktioner kan också finnas lokalt på persondatorn, som när antivirusprogrammet blockerar ”barnförbjudna” webbplatser med pornografi, spel, våldsskildringar etc. En sådan spärrfunktion kan alternativt kallas barnspärr.

engelska termer: parental control
content filter
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012