Ikon för Rikstermbanken

sockel (1)

svensk term: sockel (1)
användningsområde: i datornätssammanhang
definition:

del av gränssnitt för datakommunikation

anmärkning:

Grundbetydelsen av socket är sockel, fattning, kontakt eller uttag, men i datornätssammanhang står det inte för fysiska kontakter utan för ett slags gränssnitt för datakommunikation. Det är sockel i den här betydelsen som avses i t.ex. SSL, Secure Sockets Layer.

Det snarlika ordet socks i uttryck som ”the SOCKS server requires authentication” står för ett namn på ett program som ger datorer innanför en brandvägg tillgång till internet. Eftersom det handlar om ett namn är det här naturligt att använda samma benämning på svenska, socks-servern.

”CPU socket” blir på svenska centralprocessorsockel eller kortare cpu-sockel.

engelsk term: socket
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012