Ikon för Rikstermbanken

snabel-a

svensk term: snabel-a
beteckning/formel: @
definition:

tecknet @ (ett ringomgärdat a)

anmärkning:

Använd snabel-a för tecknet @, som förekommer i e-postadresser. Läs också ut det som snabel-a och inte som ’at’.

I svenskan liksom i andra språk finns det flera benämningar på detta tecken: snabel-a, kanelbulle, apsvans, apöra, elefantöra, alfaslang, krullalfa. Alla är mer eller mindre goda beskrivningar av utseendet på detta tecken. De med alfa är olämpliga då det inte är det grekiska alfa som avses. Tecknet @ är ursprungligen ett stiliserat skrivsätt för franskans à, som i à-pris. (Mer om detta kan läsas i en separat artikel.). Det engelska commercial at är inte särskilt lämpligt att ta över ens i översatt form, eftersom vi inte använt det uttrycket i svenskan tidigare.

Benämningen snabel-a är den enda benämning som anger att det är fråga om ett a. Dessutom verkar det redan ha slagit igenom i svenskan. Det används även i danskan. Att benämningen utgörs av en vardaglig liknelse gör den inte mindre seriös (jämför gomsegel, skruvskalle och magmun). Även i andra språk är de officiella benämningarna på @ liknelser. Observera också att man måste skilja på själva tecknet @ och vad tecknet står för (’på’, ’vid’). När man t.ex. vill ge någon sin e-postadress är det ju tecknet @ man avser när man läser upp adressen, inte bokstäverna p och å (eller v, i och d ) som man skulle kunna tro om vi läste ’på’ (eller ’vid’).

Om man tycker att det är helt entydigt att det är tecknet @ som avses när man läser ut en adress och hellre vill använda en preposition (jämför eng. at), välj i första hand på. Adressen läses då helt helt enkelt ut ‘Nils punkt Nilsson på x-verket punkt s e’. Anser man att på blir missvisande att använda med den aktuella domänadressen bör man hålla fast vid snabel-a.

Svenska datatermgruppen har på sina webbsidor tidigare skrivit att tecknet @ är en ligatur av latinets ad ”på”, ”vid”. Denna mycket spridda föreställning har nu visat sig vara felaktig, sprungen ur en enda -­ missvisande -­ källa. Det är både paleografer (experter på gamla skriftarter) och latinister överens om. @ tycks över huvud taget inte existera som latinsk ligatur.

Under augusti och september 2000 rapporterade många tidningar att den italienske historikern Giorgio Stabile hittat bevis för att e-postens @ ursprungligen är en symbol för amfora, som också är en gammal måttenhet besläktad med det spanska vikt- och volymmåttet arroba. Ett tecken i stort identiskt med @ har mycket riktigt också använts för arroba, och arroba är därför spanskans officiella benämning på vårt snabel-a (ett av de två officiella franska namnen är arrobas). Ledande paleografer menar dock att detta rymmer en felaktig historiebeskrivning.

I och för sig, säger man, kan ett tecken som liknar @ ha använts för alla möjliga ord på a, som amfora och arroba. Antika och medeltida skrifter innehöll nämligen många förkortningar i form av en bokstav med något slags streck över som markör för det utelämnade. Men det @ vi använder i e-post, slår man fast, går tillbaka på franskans à i prisuppgifter (eng. commercial at), där den grava accenten i ett stiliserat skrivsätt flutit ut till en ring: 3 pounds of flour @ $0.5. Detta tecken ­ som trots likheten inte tycks ha haft något släktskap med tecknet för arroba ­ hamnade småningom på skrivmaskinernas och datorernas tangentbord, där amerikanen Ray Tomlinson sedan ”återupptäckte” det 1972 och valde det som skiljetecken mellan namn- och domändel i e-postadresser. Det andra franska officiella namnet för snabel-a är för övrigt just a commercial.

Den som brukar studera sina kvitton har möjligen lagt märke till att @ av många svenska handlare plötsligt börjat användas som tecken vid à-pris: 0,515 kg tomater @ 25,50 kr står det numera. Cirkeln är sluten, skulle man kunna säga. Svenska datatermgruppen anser för övrigt att tecknet även i denna användning ska kallas snabel-a. Beteckningen kommersiellt à-tecken har förvisso existerat som översättning till eng. commercial at, men tecknet @ har inte tidigare haft någon motsvarande etablerad användning inom svensk handel. Dessutom vore det olämpligt och svårhanterligt att ha två olika namn för ett och samma tecken. (Däremot kan man i prisuppgifter förstås läsa ut tecknet som /a/.)

I den engelskspråkiga världen har det blivit populärt att använda @ som ersättning för prepositionen at, som i starts @ 9 PM etc. Det får ses som ett utslag av samma slags lekfullhet som när företag ersätter bokstaven a med @ i varunamn, logotyper m.m. (Telekomp@niet m.fl.)

engelsk term: commercial at
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012