Ikon för Rikstermbanken

smartkort

svensk term: smartkort
definition:

kort med inbyggt elektroniskt minne

anmärkning:

Detta begrepp har också tidigare benämnts bland annat aktivt kort och aktivkort.

Plastkort med enbart magnetremsa, t.ex. bankomatkort, minutenkort, kreditkort, är inte smartkort.

exempel:

Exempel på olika typer av smartkort är telefonkort och kontantkort.

engelsk term: smart card
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012