Ikon för Rikstermbanken

skivavbildning

svensk term: skivavbildning
definition:

fil som utgör en exakt avbildning av innehållet, inklusive struktur, på ett lagringsmedium

anmärkning:

Ursprungligen användes skivavbildningar främst för distribution av innehåll på cd-skivor via internet. En enda fil innehåller alla data som behövs för att skapa en ny cd-skiva med exakt samma innehåll och struktur som ursprungsskivan.

Senare generaliserades begreppet så att godtyckliga filsamlingar (med all struktur) började distribueras som skivavbildningar, alltså inte bara avbildningar av (verkliga) skivor. En skivavbildning kan öppnas (”monteras”) som en virtuell skiva i användarens datormiljö, varefter dess innehåll kan kopieras till den vanliga hårddisken.

engelsk term: disk image
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012