Ikon för Rikstermbanken

samordnad identitetshantering

svensk term: samordnad identitetshantering
definition:

identitetshantering där samma elektroniska identiteter godtas av flera organisationers datorsystem

engelska termer: identity federation
federative identity management
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012