Ikon för Rikstermbanken

säkerhetskod

svensk term: säkerhetskod
definition:

teckenföljd som anges för kontroll av identitet

anmärkning:

Använd säkerhetskod som övergripande term för eng. PIN code, password, access code etc. Den kan ofta ersätta andra termer som används för hemliga koder: lösenord, PIN-kod, personlig kod, bankomatkod etc.

Skillnaden mellan olika typer av koder minskar: numeriska bankomatkoder kan memoreras med hjälp av bokstäver och det som kallas lösenord är inte alltid ett uttalbart ord utan en följd av bokstäver och siffror.

Vid utrymmesbrist kan termen säkerhetskod förkortas kod, och vid behov kan den preciseras till t.ex. personlig säkerhetskod eller personlig kod.

engelska termer: PIN code
access code
password
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012